De Valutaoptie

Sinds het begin van de jaren zeventig kunnen kopers van effecten, grondstoffen en valuta’s zich tegen koerschommelingen van hun bezit beschermen met het aan- of verkopen van opties.

Wat Is Een Optie?

Een optie geeft de eigenaar het recht, maar niet de plicht om bijvoorbeeld een aandeel in een afgesproken periode tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen.

De handel in opties en andere derivaten roept bij veel mensen associaties op met de donkere zijde van het machtige Wall Street uit de jaren tachtig, die zo treffend is beschreven in boeken als the Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe of Liars Poker van Michael Lewis.

Hoewel het begrip optie pas 25 jaar geleden zijn intrede deed in de financiele wereld, wordt het principe erachter al veel langer gebruikt. Volgens de overlevering werd de eerste optie uitgedacht door de Griekse natuurfilosoof Thales van Milete.

Op basis van de stand van de sterren verwachtte Thales een grote olijvenoogst. Hij zette die verwachting om in concrete daden en ging langs bij de eigenaren van olijfpersen, die hij een voorschot bood in ruil voor het recht om hun pers tijdens de oogst te huren. Toen de verwachting van Thales uitkwam en de vraag naar olijfpersen heel groot was, kon hij aan de olijfboeren de prijs vragen die hij wilde terwijl hij aan de eigenaren van de persen de vooraf afgesproken huurprijs betaalde.

De stap van Thales naar de moderne optiehandel is een kleine. Stel een Nederlandse onderneming krijgt een oder voor het produceren van goederen ter waarde van ƒ 100 mln. De goederen worden geëxporteerd naar de Verenide Staten en worden afgerekend in dollars.

Op het moment dat de order wordt geboekt, is de dollarkoers ƒ 1,75, wat betekent dat het bedrijf $ 57 mln krijgt overgemaakt na levering van de goederen. Omdat er een gat zit tussen het moment van levering en het moment dat het contract is afgesloten, loopt het Nederlandse bedrijf een valutarisico. Als de koers van de dollar

AEX Optiebeurs

4 januari 1997

Bij de opening van de EOE-Optiebeurs op 4 april 1978 doet een volkomen nieuwe manier van beleggen zijn intrede op de financiële markten in Europa. De optiebeurs in Amsterdam was de eerste officiële openbare marktplaats in Europa waar kon worden gehandeld in derivaten.

Definitie Derivaten

Derivaten zijn financiële instrumenten die zijn afgeleid van reële waarden als aandelen, obligaties, valuta’s en grondstoffen.

Oorsprong Moderne Handel In Derivaten

De moderne handel in derivaten is afkomstig uit de Verenigde Staten waar Chicago sinds het midden van de vorige eeuw het middelpunt is voor de termijnhandel in grondstoffen en agrarische producten. Rond 1850 beginnen graanhandelaren in het centrum van de Amerikaanse Corn Belt de handel in termijncontracten

De termijnhandel ontstond omdat boeren en afnemers van agrarische producten zich wilden indekken tegen prijsschommelingen. Dit risico wordt tegen betaling overgenomen door speculanten die wel brood zien in de handel in koersrisico’s.

Principe van Termijnhandel

Al in de 17e eeuw werd het principe van de termijnhandel gebruikt in de Zeven Provinciën, zonder dat het als zodanig werd benoemd. Nadat er in Amsterdam een ware manie rond nieuwe exotische tulpensoorten was ontstaan, kwam er een tulpentermijnmarkt tot stand waar de onzekerheid over de waarde van toekomstige rassen kon worden afgedekt.

Centrum van de Agrarische Termijnhandel

Door de enorme groei van de agrarische productie in de Verenigde Staten werd de Chicago Board of Trade, die in 1841 werd opgericht, het centrum van de agrarische termijnhandel.

De beurs van Chicago stond in de jaren zeventig van de vorige eeuw bekend voor zijn pionierswerk op het gebied van financiële transacties. Het was dan ook op de beurs van Chicago waar de eerste van aandelen afgeleide contracten werden verhandeld. Met deze zogenaamde aandelenopties konden beleggers zich verzekeren tegen mogelijke koersdalingen van hun aandelen.

Amsterdam – Eerste Europese Beurs Voor De Handel In Opties

Op initiatief van een aantal handelaren en met financiële steun van de Amsterdamse Effectenbeurs werd in 1978 de eerste Europese beurs voor de handel in opties opgericht: de European Option Exchange. In de eerste jaren zijn beleggers bijzonder huiverig voor dit onbekend beleggingsinstrument en werd er nauwelijks gehandeld.

De Optiehandel Komt Op Gang

Pas in het midden van de jaren tachtig krijgt de optiehandel enig volume en zoekt de optiebeurs, tot dan toe gevestigd in de Beurs van Berlage, een nieuwe handelsvloer. Die wordt in 1987 gevonden op het Rokin. Als gevolg van de enorme toename van de omzetten – tussen 1986 en 1996 steeg de gemiddelde dagomzet van optiecontracten van 39.000 in 1986 tot meer dan 105.000 in 1996 – is de huidige handelsvloer inmiddels weer te krap. Nu de fusie van de effectenbeurs een feit is, is het waarschijnlijk dat de handel in opties opnieuw zal moeten verhuizen.